[1] 2 3 4 5

เด็กหญิงกัญญาวีร์ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
เด็กหญิงกัญญาวีร์ ธนภณไชยศานต์
องค์การบริหารส่วนตำบล แม่กัวะ
จังหวัด ลำปาง


เด็กชายพรหมพิริยะขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
เด็กชายพรหมพิริยะ ตานะเศรษฐ
องค์การบริหารส่วนตำบล แม่กัวะ
จังหวัด ลำปาง


นางสาวพัชราภาขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสาวพัชราภา จันติ
องค์การบริหารส่วนตำบล แม่กัวะ
จังหวัด ลำปาง


เพลินจิตรขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
เพลินจิตร กันทา
เทศบาลตำบล นาแก้ว
จังหวัด ลำปาง


น.ส.พัชรีขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
น.ส.พัชรี ลังกาปอน
เทศบาลตำบล บ่อแฮ้ว
จังหวัด ลำปาง


นางสาวกัญญ์วราขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัย

ที่สมบูรณ์ แข็งแรง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสาวกัญญ์วรา มูลยะ
เทศบาลตำบล บ่อแฮ้ว
จังหวัด ลำปาง


น.ส.กันย์ชิสาขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
น.ส.กันย์ชิสา ราชมณี
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านเอื้อม
จังหวัด ลำปาง


บุญเสริฐขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
บุญเสริฐ โสภะ
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านเอื้อม
จังหวัด ลำปาง


อุไรวรรณขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
อุไรวรรณ ไชยงาม
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านเอื้อม
จังหวัด ลำปาง


ชัยยาขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ชัยยา สุทธนะ
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านเอื้อม
จังหวัด ลำปาง


ทศวรรษขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ทศวรรษ โรจนะเสน
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านเอื้อม
จังหวัด ลำปาง


วรพงษ์Long Love His Majesty The King
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
วรพงษ์ พงษ์นิกร
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านเอื้อม
จังหวัด ลำปาง


ด.ช.มงคลสิษฐ์ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ด.ช.มงคลสิษฐ์ ขุนชุ่ม
เทศบาลตำบล บ่อแฮ้ว
จังหวัด ลำปาง


นายวสันต์ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นายวสันต์ เจริญสุข
เทศบาลตำบล บ่อแฮ้ว
จังหวัด ลำปาง


นางสาววชิรญาณ์ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสาววชิรญาณ์ ขุนชุ่ม
เทศบาลตำบล บ่อแฮ้ว
จังหวัด ลำปาง


นติพรขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นติพร พงษ์นิกร
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านเอื้อม
จังหวัด ลำปาง


วิษณุขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญปกเกล้า

ปวงชนชาวไทยตลอดไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
วิษณุ วาสานนท์
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านเอื้อม
จังหวัด ลำปาง


ปทิตตาขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ปทิตตา พงษ์นิกร
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านเอื้อม
จังหวัด ลำปาง


นางสาวอรชรขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสาวอรชร ใจน่าน
องค์การบริหารส่วนตำบล หัวเสือ
จังหวัด ลำปาง


พันจ่าอากาศเอกสัญญาขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
พันจ่าอากาศเอกสัญญา ตาต่อม
องค์การบริหารส่วนตำบล หัวเสือ
จังหวัด ลำปาง


ด.ช.ชัยธวัชขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ด.ช.ชัยธวัช เป็งอินตา
เทศบาลตำบล นาแก้ว
จังหวัด ลำปาง


นายเสวตขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญปกเกล้า

ปวงชนชาวไทยตลอดไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นายเสวต เป็งอินตา
เทศบาลตำบล นาแก้ว
จังหวัด ลำปาง


นางกรรณกวีขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางกรรณกวี เป็งอินตา
เทศบาลตำบล นาแก้ว
จังหวัด ลำปาง


ไพศาลขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ไพศาล หวังใจ
องค์การบริหารส่วนตำบล หัวเสือ
จังหวัด ลำปาง


นางสาวนาตยาและครอบครัฯขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสาวนาตยาและครอบครัว วงศ์ชื่น
องค์การบริหารส่วนตำบล หัวเสือ
จังหวัด ลำปาง


นายชินวัฒน์ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญปกเกล้า

ปวงชนชาวไทยตลอดไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นายชินวัฒน์ เสมอวงศ์ติ๊บ
องค์การบริหารส่วนตำบล หัวเสือ
จังหวัด ลำปาง

x
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
128
แสดงรายชื่อผู้ลงนามฯ
เทศบาลตำบล ศาลา
ลงนามถวายพระพร
 
 
ใส่ได้ 32 อักษร
ใส่ได้ 32 อักษร