ออนไลน์ 68 คน

เยี่ยมชม 25,433 คน

แผนป้องกันการทุจริต
วันที่นำขึ้นเรื่อง
19 มี.ค. 63คณะกรรมการประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ - เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ แชร์  
11 มี.ค. 63แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  แชร์  
5 มี.ค. 63ประกาศเทศบาลตำบลศาลา เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  แชร์  
2 มี.ค. 63ประกาศเทศบาลตำบลศาลา เรื่อง มาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานในหน่วยงานของรัฐ  แชร์  
27 มิ.ย. 62แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) แชร์  
2 ม.ค. 62ข้อบังคับเทศบาลตำบลศาลาว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น แชร์  
8 ก.พ. 61ประกาศเทศบาลตำบลศาลา เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี แชร์  
19 ต.ค. 57ประกาศเทศบาลตำบลศาลา เรื่อง ประมวลจริยธรรมข้าราชการเทศบาลตำบลศาลา  แชร์  
ลำดับ 1-8 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 8 รายการ
เปลี่ยนภาษา