เมนูหลัก

ติดต่อหน่วยงาน
เทศบาลตำบลศาลา ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง,ทต.ศาลา ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปางเทศบาลตำบลศาลา

ตำบลศาลา
อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
52130

โทรศัพท์ 054-282-346
โทรสาร 054-282-346

0.01s. 0.50MB