ออนไลน์ 63 คน

เยี่ยมชม 57,584 คน

ประกาศประชุมสภา
วันที่นำขึ้นเรื่อง
23 เม.ย. 64แต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการแปลญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2564 แชร์  
23 เม.ย. 64แต่งตั้งกรรมการแปรญัตติเทศบัญญัติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 แชร์  
23 เม.ย. 64คำสั่งสภาเทศบาลตำบลศาลา แชร์  
23 เม.ย. 64เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลศาลา สมัยสามัญสมัยที่ 4 ประจำปี 2563 แชร์  
23 เม.ย. 64เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลศาลา สมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี 2563 แชร์  
23 เม.ย. 64เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลศาลา สมัยสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2563 แชร์  
23 เม.ย. 64เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลศาลา สมัยสามัญสมัยที่1 ประจำปี 2563 แชร์  
23 เม.ย. 64กำหนดสมัยประชุมสามัญ 2563 และสมัยประชุมสมัยแรก ประจำปี 2564 แชร์  
ลำดับ 1-8 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 8 รายการ
เปลี่ยนภาษา