ออนไลน์ 110 คน

เยี่ยมชม 25,461 คน

เทศบัญญัติ
วันที่นำขึ้นเรื่อง
15 ม.ค. 63ประกาศเทศบาลตำบลศาลา เรื่อง ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2563 แชร์  
15 ม.ค. 63เทศบัญญัติเทศบาลตำบลศาลา เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2562  แชร์  
10 ก.ย. 62ระเบียบเทศบาลตำบลศาลาว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ พ.ศ. 2562 แชร์  
7 เม.ย. 60เทศบัญญัติเทศบาลตำบลศาลา เรื่อง ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2560 แชร์  
21 ก.ย. 54เทศบัญญัติเทศบาลตำบลศาลา เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พ.ศ. 2554  แชร์  
7 เม.ย. 54เทศบัญญัติเทศบาลตำบลศาลา เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2553 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 แชร์  
23 พ.ย. 53เทศบัญญัติเทศบาลตำบลศาลา เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร พ.ศ. 2553 แชร์  
11 พ.ย. 53เทศบัญญัติเทศบาลตำบลศาลา เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2553  แชร์  
11 พ.ย. 53เทศบัญญัติเทศบาลตำบลศาลา เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2553 แชร์  
23 ก.ย. 53เทศบัญญัติเทศบาลตำบลศาลา เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2553 แชร์  
23 ก.ย. 53เทศบัญญัติเทศบาลตำบลศาลา เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2553 แชร์  
ลำดับ 1-11 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 11 รายการ
เปลี่ยนภาษา