ออนไลน์ 194 คน

เยี่ยมชม 22,302 คน

ข่าวสารในเครือข่าย
วันที่นำขึ้นหน่วยงานเรื่อง
23 ก.พ. 64เทศบาลตำบลศาลาซ้อมแผนอพยพหนีไฟและระงับอัคคีภัยให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศาลา
10 ก.พ. 64เทศบาลตำบลศาลาโครงการเราชนะ สำหรับประชาชนและผู้ประกอบการ/ร้านค้า/บริการรายย่อย
10 ก.พ. 64เทศบาลตำบลศาลาพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
9 ก.พ. 64เทศบาลตำบลศาลาแนะนำการดาวน์โหลดและใช้งานระบบแอปพลิเคชั่น ''หมอชนะ''
8 ก.พ. 64เทศบาลตำบลศาลากำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศาลาและนายกเทศมนตรีตำบลศาลา
4 ก.พ. 64เทศบาลตำบลศาลาประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลศาลา เรื่องให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลศาลา
3 ก.พ. 64เทศบาลตำบลศาลากรมการปกครองลดค่าธรรมเนียมทำบัตร ใน 28 จังหวัดควบคุมสูงสุด
3 ก.พ. 64เทศบาลตำบลศาลาข่าวปลอม อย่าแชร์ การป้องกันโควิด-19 ด้วยการรักษาความชุ่มชื้นของเยื่อเมือกลำคอ
3 ก.พ. 64เทศบาลตำบลศาลาประกันสังคมย้ำ! นายจ้าง ผู้ประกันตน ยื่นขอรับประโยชน์กรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยจากโควิด-19
3 ก.พ. 64เทศบาลตำบลศาลาธอส. ออก ๔ มาตรการ ช่วยลูกค้าทั่วประเทศที่ได้รับผลกระทบด้านรายได้จากโควิด-19
3 ก.พ. 64เทศบาลตำบลศาลา เช็คเลย 3 กลุ่ม รับสิทธิ “เราชนะ” รับ 7,000 บาทต่อคน เยียวยาผลกระทบโควิด-19
3 ก.พ. 64เทศบาลตำบลศาลาประกันสังคมช่วยนายจ้าง ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบร้อยละ 3 นาน 3 เดือน
3 ก.พ. 64เทศบาลตำบลศาลา คลังยืนยัน! เงินที่ได้รับจากโครงการคนละครึ่งและเราเที่ยวด้วยกัน ได้รับการยกเว้นภาษี
3 ก.พ. 64เทศบาลตำบลศาลา ขยายเวลา “เราเที่ยวด้วยกัน” ถึงเมษายน 2564
3 ก.พ. 64เทศบาลตำบลศาลา ยืนยัน! แอปฯ “หมอชนะ” ปลอดภัย ไม่ละเมิดสิทธิ
3 ก.พ. 64เทศบาลตำบลศาลา รัฐเพิ่มมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนจากการระบาดของโควิด-19 รอบใหม่
1 ก.พ. 64เทศบาลตำบลศาลาบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลศาลา ประจำปี พ.ศ.2564
25 ม.ค. 64เทศบาลตำบลศาลาบทความเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ
25 ม.ค. 64เทศบาลตำบลศาลาการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดลำปาง
18 ม.ค. 64เทศบาลตำบลศาลาประกันสังคม เปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนเปลี่ยน รพ. ในปี 64 ยื่นเรื่องได้ตั้งแต่บัดนี้
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/3 | แสดง 20 จาก 50 รายการ
เปลี่ยนภาษา