ออนไลน์ 90 คน

เยี่ยมชม 25,431 คน

ข่าวกิจกรรม
วันที่นำขึ้นเรื่อง
16 ส.ค. 62ประชุมคณะกรรมการพัฒนาศูนย์ผู้พิการเทศบาลตำบลศาลา แชร์  
12 มิ.ย. 62กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลศาลา วันที่ 12 มิถุนายน 2562  แชร์  
5 มิ.ย. 62กิจกรรมปลูกต้นไม้ เพื่อฟื้นฟูสภาพป่า ลดสภาวะอากาศร้อน โดยให้ประชาชนรวมพลังปลูกต้นไม้ คนละ 1 ต้น  แชร์  
4 มิ.ย. 62ขอเชิญประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการคลองสวยน้ำใสไร้ผักตบชวาและวัชพืช แชร์  
31 พ.ค. 62โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด แชร์  
10 ม.ค. 62Lampang clean city 60 วัน "แยกก่อนทิ้ง" แชร์  
6 มิ.ย. 61โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลศาลา (รุ่นที่ 2) ครั้งที่ 5 แชร์  
5 มิ.ย. 61มอบเบี้ยยังชีพ เดือนพฤษภาคม ประจำปีงบประมาณ 2561 แชร์  
ลำดับ 1-8 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 8 รายการ
เปลี่ยนภาษา