เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวกิจกรรมส่งเสริมความโปร่งใส

โครงการส่งเสริมสนับสนุนหลักการบริหาร ๔ ป. (เป็นธรรม โปร่งใส ประหยัด ประสิทธิภาพ)

แชร์

หลักการบริหาร ๔ ป. เป็นหลักสำคัญในการบริหารและการปฏิบัติงานจะต้องมีความเป็นธรรม โปร่งใส ประหยัดและสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างจิตสำนึกในการทำงานและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้ยังต้องมีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและนำไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง 

เอกสารแนบคลิกเพื่อ ดาว์นโหลดเอกสาร

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวกิจกรรมส่งเสริมความโปร่งใส
0.02s. 0.50MB