เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์เรื่องโทรศัพท์สำนักงานเทศบาลตำบลศาลา

แชร์

ประชาสัมพันธ์เรื่องโทรศัพท์สำนักงานเทศบาลตำบลศาลา

เทศบาลตำบลศาลา ขออนุญาตแจ้งโทรศัพท์สำนักงานเทศบาลตำบลศาลา หมายเลย 054-282-346 ขัดข้อง

เนื่องจากอยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงแก้ไข จึงไม่สามารถ โทรเข้า โทรออก ไม่มีสัญญาณ
ระบบจะใช้เวลาในการปรับปรุงประมาณ 1 อาทิตย์

************สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ************
Facebook : เทศบาลตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
Website : www.sala.go.thกลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.50MB