เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

แชร์

เนื่องจากขณะนี้เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านกำลังจะเข้าสู่ฤดูฝน บางพื้นที่ฝนตกมีน้ำขังในภาชนะ เศษวัสดุ จานรองต้นไม้ ขยะ ยางรถยนต์เก่า ที่อาจมีไข่ยุงลายแห้งติดอยู่ก่อนแล้วหลายเดือน อาจจะกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายเมื่อได้รับน้ำ เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัดเทศบาล จึงประฃาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รู้ถึงวิธีการป้องกันที่ถูกต้อง ก่อนเข้าสู่ฤดูฝนซึ่งเป็นฤดูกาลระบาดของไข้เลือดออก

 

สอบถามเพิ่มเติมเทศบาลตำบลศาลา 

โทร  054 282 346 ต่อ 105


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.50MB