เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการเก็บค่าขยะมูลฝอย ประจำเดือนกรกฎาคม 2563

แชร์

ข่าวสารประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลศาลา

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลศาลา
ได้ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการเก็บค่าขยะมูลฝอย ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 เมื่อวันที่ 20-23 กรกฎาคม 2563 ณ ศาลาอเนกประสงค์แต่ละหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB