เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลศาลา ปี ๒๕๖๓

แชร์

ข่าวสารประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลศาลา

เรื่อง  ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลศาลา ปี ๒๕๖๓

ด้วยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลศาลา กำหนดประชุมคณะอนุกรรมการติดตามโครงการ เพื่อประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกองทุนฯ  ให้เป็นไปตามระเบียบต่อไป จึงได้ประชุมครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันศุกร์ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.        ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB