เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวกองทุนประกันสุขภาพ สปสช.

เชิญประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพิึ่งพิง

แชร์

ด้วยเทศบาลตำบลศาลา ขอเชิญคณะอนุกรรมการสนับสนุนการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพิึ่งพิง เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรม ในวันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง จึงขอเรียนเชิญคณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวกองทุนประกันสุขภาพ สปสช.
0.01s. 0.50MB