เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวกองทุนประกันสุขภาพ สปสช.

คณะอนุกรรมการ LTC ประชุมพิจารณา care plan

แชร์

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 นายบุญธรรม  พรหมปลุก นายกเทศมนตรีตำบลศาลา ในฐานะประธานอนุกรรมการสนับสนุนการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพิึ่งพิง (LTC) เป็นประธานในการประชุม อนุกรรมการ LTC เพื่อพิจารณาให้ความเ่ห็นชอบ  care plan ที่เสนอเข้ามาวันนี้ จำนวน 16 ราย โดยที่ประชุมเห็นชอบและจะได้เสนอขออนุมัติต่อกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่เทศบาลตำบลศาลาต่อไป ซึ่งกำหนดประชุมในวันที่ 18 มิถุนายน 2562 


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวกองทุนประกันสุขภาพ สปสช.
0.02s. 0.50MB