เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ภาพกิจกรรมงานวันเด็กประจำปี 2563

แชร์

เทศบาลตำบลศาลา จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ณ ศาลาอเนกประสงค์ศาลาร่วมใจ หมู่2 ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกในทางที่สร้างสรรค์ และเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ มีจิตอาสา และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตสืบไป


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.50MB