ออนไลน์ 78 คน

เยี่ยมชม 22,328 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่นำขึ้นเรื่อง
23 ก.พ. 64ซ้อมแผนอพยพหนีไฟและระงับอัคคีภัยให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศาลา แชร์  
10 ก.พ. 64โครงการเราชนะ สำหรับประชาชนและผู้ประกอบการ/ร้านค้า/บริการรายย่อย แชร์  
10 ก.พ. 64พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ แชร์  
9 ก.พ. 64แนะนำการดาวน์โหลดและใช้งานระบบแอปพลิเคชั่น ''หมอชนะ'' แชร์  
8 ก.พ. 64กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศาลาและนายกเทศมนตรีตำบลศาลา แชร์  
4 ก.พ. 64ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลศาลา เรื่องให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลศาลา แชร์  
3 ก.พ. 64กรมการปกครองลดค่าธรรมเนียมทำบัตร ใน 28 จังหวัดควบคุมสูงสุด แชร์  
3 ก.พ. 64ข่าวปลอม อย่าแชร์ การป้องกันโควิด-19 ด้วยการรักษาความชุ่มชื้นของเยื่อเมือกลำคอ แชร์  
3 ก.พ. 64ประกันสังคมย้ำ! นายจ้าง ผู้ประกันตน ยื่นขอรับประโยชน์กรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยจากโควิด-19 แชร์  
3 ก.พ. 64ธอส. ออก ๔ มาตรการ ช่วยลูกค้าทั่วประเทศที่ได้รับผลกระทบด้านรายได้จากโควิด-19 แชร์  
3 ก.พ. 64 เช็คเลย 3 กลุ่ม รับสิทธิ “เราชนะ” รับ 7,000 บาทต่อคน เยียวยาผลกระทบโควิด-19 แชร์  
3 ก.พ. 64ประกันสังคมช่วยนายจ้าง ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบร้อยละ 3 นาน 3 เดือน แชร์  
3 ก.พ. 64 คลังยืนยัน! เงินที่ได้รับจากโครงการคนละครึ่งและเราเที่ยวด้วยกัน ได้รับการยกเว้นภาษี แชร์  
3 ก.พ. 64 ขยายเวลา “เราเที่ยวด้วยกัน” ถึงเมษายน 2564 แชร์  
3 ก.พ. 64 ยืนยัน! แอปฯ “หมอชนะ” ปลอดภัย ไม่ละเมิดสิทธิ แชร์  
3 ก.พ. 64 รัฐเพิ่มมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนจากการระบาดของโควิด-19 รอบใหม่ แชร์  
25 ม.ค. 64บทความเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ  แชร์  
25 ม.ค. 64การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดลำปาง แชร์  
18 ม.ค. 64ประกันสังคม เปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนเปลี่ยน รพ. ในปี 64 ยื่นเรื่องได้ตั้งแต่บัดนี้ แชร์  
18 ม.ค. 64มหาดไทยส่งของขวัญปีใหม่ 2564 “ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน เพื่อคนไทย Happy เมืองไทย Healthy” แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/13 | แสดง 20 จาก 243 รายการ
เปลี่ยนภาษา