เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดจากรัฐบาล829 พ.ค. 63
รายชื่อคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลศาลา เรื่องประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับผลกระทบมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ไวรัสโคโรน่า 227 พ.ค. 63
รับสมัครแรงงานรายวันเพื่อดำเนินการตามโครงการจ้างแรงงานในพื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อโคโรน่า327 พ.ค. 63
จดหมายข่าว งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลศาลา การจัดเก็บภาษี ประจำปี 25634225 พ.ค. 63
ประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก1020 พ.ค. 63
ประชาสัมพันธ์เรื่องโทรศัพท์สำนักงานเทศบาลตำบลศาลา165 พ.ค. 63
วันเทศบาล ประจำปี 25632724 เม.ย. 63
มอบเจลล้างมือแอลกอฮอล์ เพื่อฆ่าเชื้อโรค แบคทีเรีย และเชื้อไวรัส และมอบ face shields ให้กับ อสม.ในการปฏิบัติหน้าที่แต่ละชุมชน2010 เม.ย. 63
เทศบาลตำบลศาลา ยินดีต้อนรับ นายธนารัฐ สายเทพ ย้ายมาดำรงตำแหน่งนายอำเภอเกาะคา168 เม.ย. 63
จัดทำ face shield เพื่อมอบให้กับทีมงานกู้ชีพกู้ภัยและทีมงานจัดเก็บขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลศาลา192 เม.ย. 63
ดำเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ และล้างทำความสะอาดตามมาตรการดำเนินการป้องกันโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 (COVID-19) ตลาดบ้านศาลาดงลาน หมู่ 1 231 เม.ย. 63
มอบหน้ากากอนามัยหรือแมสแก่ประชาชน เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อและมีใช้อย่างเพียงพอ1630 มี.ค. 63
ยอดผู้ป่วยโควิด-19 แยกตามจังหวัด1827 มี.ค. 63
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 25631827 มี.ค. 63
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางเผยข้อมูลปัจจุบันของสถานการณ์ COVID-19 จังหวัดลำปาง1923 มี.ค. 63
เชิญชวนอบรมทำหน้ากากอนามัย ป้องกัน COVID-19 2416 มี.ค. 63
โครงการส่งเสริมสนับสนุนหลักการบริหาร ๔ ป. (เป็นธรรม โปร่งใส ประหยัด ประสิทธิภาพ)4116 มี.ค. 63
ประกาศงดจัดงานประเพณี1516 มี.ค. 63
ประกาศหยุดกิจกรรม โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลศาลา849 มี.ค. 63
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการเทศบาลตำบลศาลา 274 มี.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/5 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB