เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
บรรยากาศการเปิดเทอมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศาลา42 ก.ค. 63
รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันยาเสพติดโลก826 มิ.ย. 63
สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์กีฬาจากสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำปาง626 มิ.ย. 63
ใครกำลังหางานฟังทางนี้! “อว. สร้างงาน ระยะที่ ๒” จ้าง ๓๒,๗๑๘ อัตราทั่วประเทศ524 มิ.ย. 63
แนะประชาชนใช้รถสาธารณะเดินทางข้ามจังหวัด ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด424 มิ.ย. 63
ผ่อนคลายแล้ว เตรียมพร้อมเดินหน้าเศรษฐกิจแบบวิถีใหม่624 มิ.ย. 63
รัฐบาลเยียวยา ๑,๐๐๐ บาท ๓ เดือน แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ ไม่ต้องลงทะเบียน624 มิ.ย. 63
การผ่อนคลายระยะที่ ๔ ต้องปฏิบัติอย่างไร ?624 มิ.ย. 63
มาแล้ว ! กระทรวงพาณิชย์ ลดราคาสินค้า ล็อต ๔ ทั่วประเทศ424 มิ.ย. 63
ศธ. เตรียมความพร้อมให้สถานศึกษาปฏิบัติเพื่อป้องกัน COVID-19 ก่อนเปิดเทอม624 มิ.ย. 63
การรถไฟฯ พร้อมเปิดเดินขบวนรถทางไกลและขบวนรถชานเมือง (เพิ่มเติม) ตั้งแต่ 11 มิ.ย 63424 มิ.ย. 63
ประกาศเพิ่มเติมท่าอากาศยาน ที่เปิดให้อากาศยานขึ้นลงได้ ตั้งแต่ ๖ มิ.ย ๖๓ เป็นต้นไป424 มิ.ย. 63
เตือนอย่าหลงเชื่อ !! ตรวจสอบสิทธิรับเงินเยียวยา ผ่านระบบ e-Social Welfare ไม่เป็นความจริง524 มิ.ย. 63
พ่นหมอกควัน พร้อมสำรวจลูกน้ำยุงลายร่วมกับ รพ.สต.บ้านศาลาไชย และ รพ.สต. บ้านศาลาดงลาน 823 มิ.ย. 63
รับสมัครบุคคลเพื่อสำรวจฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการ '' 1 คน 1 ตำบล ร่วมใจฟื้นพูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม"4019 มิ.ย. 63
ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการเก็บขยะมูลฝอย ประจำเดือนมิถุนายน 2563519 มิ.ย. 63
ประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง จังหวัดลำปาง 718 มิ.ย. 63
ประกาศภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลศาลา ประจำปี 2563717 มิ.ย. 63
ประชาสัมพันธ์การออกเก็บค่าขยะมูลฝอย 4 หมู่บ้าน910 มิ.ย. 63
เทศบาลตำบลศาลาร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและทำความสะอาดโรงพยาบาลเกาะคา จังหวัดลำปาง89 มิ.ย. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/5 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB