เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
โครงการเดิน ปั่น วิ่ง เพื่อสุขภาพ ประจำปี 2563521 ก.ย. 63
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน718 ก.ย. 63
โครงการส่งเสริมอาชีพของประชาชนตำบลศาลา518 ก.ย. 63
กองช่างเทศบาลตำบลศาลาร่วมกับกรมเจ้าท่าสำรวจลำน้ำวังตำบลศาลา618 ก.ย. 63
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย912 ก.ย. 63
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส811 ก.ย. 63
กองช่าง เทศบาลตำบลศาลา ขอประชาสัมพันธ์ งานก่อสร้างปรับปรุงบูรณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน ในช่วงเดือน กันยายน ๒๕๖๓ ดังนี้1011 ก.ย. 63
เชิญชวนเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการ การจัดซ้อจัดจ้าง1210 ก.ย. 63
โรงเรียนผู้สูงอายุ จัดกิจกรรมทำขนมแตงไทย89 ก.ย. 63
การออกเก็บค่าขยะมูลฝอย99 ก.ย. 63
โครงการส่งเสริมสนับสนุนหลักการบริหาร ๔ ป. (เป็นธรรม โปร่งใส ประหยัด ประสิทธิภาพ)103 ก.ย. 63
โครงการอบรมสร้างกลไกในการป้องกันการทุจริต ประจำปี 256393 ก.ย. 63
ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง93 ก.ย. 63
เชิญชวนร่วมโครงการส่งเสริมสนับสนุนหลักการบริหาร ๔ ป. (เป็นธรรม โปร่งใส ประหยัด ประสิทธิภาพ)102 ก.ย. 63
กิจกรรมทำบายศรีโรงเรียนผู้สูงอายุ1326 ส.ค. 63
ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการเก็บค่าขยะมูลฝอย ประจำเดือนสิงหาคม 25631324 ส.ค. 63
โครงการสร้างการมีส่วนร่วมจัดการขยะจังหวัดลำปางอย่างยั่งยืน1219 ส.ค. 63
แผนปฏิบัติการออกหน่วยเคลื่อนที่รับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 25631219 ส.ค. 63
พิธีเปิดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนโรงเรียนศาลาวิทยา ม.6 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 1518 ส.ค. 63
ประชาสัมพันธ์งานโครงสร้างพื้นฐานในเขตเทศบาลตำบลศาลา ในช่วงเดือนสิงหาคม 25631217 ส.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/10 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB