เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวกิจกรรมส่งเสริมความโปร่งใส

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศเทศบาลตำบลศาลา เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน8223 ม.ค. 63
โครงการอบรมสร้างกลไกในการป้องกันการทุจริต ประจำปี 25621358 ส.ค. 62
เทศบาลตำบลศาลาได้จัดโครงการเผยแพร่ให้ความรู้กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ประจำปี 2562 12625 ก.ค. 62
โครงการส่งเสริมสนับสนุนหลักการบริหาร ๔ ป. (เป็นธรรม โปร่งใส ประหยัด ประสิทธิภาพ)15515 มี.ค. 62
ลำดับที่ 1-4 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB