ออนไลน์ 79 คน

เยี่ยมชม 25,432 คน

กองทุนประกันสุขภาพ สปสช.
วันที่นำขึ้นเรื่อง
16 ส.ค. 62โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโภชนาการเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศาลา  แชร์  
23 มิ.ย. 62โครงการส่งเสริมสุขภาการออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยานและเดินเพื่อสุขภาพ บูรณาการร่วมกับโครงการรณรงค์ออกกำลังกายแอโรบิคเคลื่อนที่ วันที่ 23 มิถุนายน 2562 แชร์  
20 มิ.ย. 62โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดูแลช่องปากในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศาลา สนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลศาลา แชร์  
18 มิ.ย. 62ประชุมคณะกรรมการ สปสช แชร์  
10 มิ.ย. 62คณะอนุกรรมการ LTC ประชุมพิจารณา care plan  แชร์  
7 มิ.ย. 62เชิญประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพิึ่งพิง แชร์  
28 มี.ค. 62โครงการออกกำลังกายแอโรบิคเคลื่อนที่ เทศบาลตำบลศาลา แชร์  
13 มี.ค. 62โครงการออกกำลังกายแอโรบิคเคลื่อนที่ เทศบาลตำบลศาลา แชร์  
7 มี.ค. 62โครงการออกกำลังกายแอโรบิคเคลื่อนที่ เทศบาลตำบลศาลา แชร์  
ลำดับ 1-9 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 9 รายการ
เปลี่ยนภาษา