เมนูหลัก

บุคลากร - ส่วนสมาชิกสภา

ผู้บริหารส่วนสภา

 • นายจำเรือง ปัญญาเครือ

  ประธานสภาเทศบาลตำบลศาลา

 • นายเลิศยุทธ ธิวัง

  รองประธานสภาเทศบาลตำบลศาลา

 • นางอัญชลี ฤทธิ์ประภา

  เลขานุการสภาเทศบาลตำบลศาลา

  (ปลัดเทศบาลตำบลศาลา)สมาชิกสภา

 • นายวิชัย งามวิไล

  ส.ท. เขต 1

 • นายสมบูรณ์ จงกล

  ส.ท. เขต 1

 • นายประชา ดีสุติน

  ส.ท. เขต 1

 • นายเย็น แก้วมาลัย

  ส.ท. เขต 2

 • นายจรัส เรืองจิตต์

  ส.ท. เขต 2

 • นายรัตนชัย แปงแก้ว

  ส.ท. เขต 2

 • สมาชิกสภา ว่าง 2 คน

  สท เขต 1 (เสียชีวิต) สท.เขต 2 (ลาออก)

 • นายยนตระกิจ เรือนตุ่น

  ส.ท. เขต 2

 • นายรังสรรค์ มุณีแก้ว

  ส.ท. เขต 2

0.01s. 0.50MB