ออนไลน์ 76 คน

เยี่ยมชม 57,624 คน

สมาชิกสภา

ผู้บริหารส่วนสภา

 • จะเลือกตั้งในวันที่ 28 มีนาคม 2564

  ประธานสภาเทศบาลตำบลศาลา

 • จะเลือกตั้งในวันที่ 28 มีนาคม 2564

  รองประธานสภาเทศบาลตำบลศาลา

 • จะเลือกตั้งในวันที่ 28 มีนาคม 2564

  เลขานุการสภาเทศบาลตำบลศาลาสมาชิกสภา

 • จะเลือกตั้งในวันที่ 28 มีนาคม 2564

  ส.ท. เขต 1

 • จะเลือกตั้งในวันที่ 28 มีนาคม 2564

  ส.ท. เขต 1

 • จะเลือกตั้งในวันที่ 28 มีนาคม 2564

  ส.ท. เขต 1

 • ส.ท. เขต 2

 • ส.ท. เขต 2

 • ส.ท. เขต 2

 • ส.ท. เขต 2

 • ส.ท. เขต 2เปลี่ยนภาษา