เมนูหลัก

บุคลากร - ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นายบุญธรรม พรหมปลูก

  นายกเทศมนตรีตำบลศาลา

 • นายอภิชาต วิสุทธิวัฒน์

  รองนายกเทศมนตรีตำบลศาลา

 • นายบุญธรรม ติณศรี

  รองนายกเทศมนตรีตำบลศาลา

 • นายประหยัด ธรรมริตร์

  เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลศาลา

 • นายรัตน์ เรืองจิตต์

  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลศาลา0.02s. 0.50MB