เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน-แผนดำเนินงาน

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

วันที่ 12 พ.ค. 63 หมวดหมู่ แผนดำเนินงาน โดย เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลศาลา
แชร์

เทศบาลตำบลศาลาแจ้งรายงานกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดที่ใช้ในการดำเนินงาน เป็นต้น

เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ 2563

รายละเอียดดังไฟล์แนบ 

เอกสารทั้งหมด 1 ชุด

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน-.pdf3.47 MB
กลับหน้ารวมข่าว นโยบายและแผนงาน-แผนดำเนินงาน

0.02s. 0.50MB