เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนพัฒนาบุคลากร

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 140
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล146
การกำหนดส่วนราชการของเทศบาลตำบลศาลา กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการ และการจัดแบ่งส่วนราชการภายใน 247
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2563 239

ลำดับที่ 1-4 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB