ออนไลน์ 61 คน

เยี่ยมชม 57,611 คน

แผนพัฒนาท้องถิ่น
วันที่นำขึ้นเรื่อง
7 ม.ค. 64รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๓ แชร์  
15 มิ.ย. 63ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ แชร์  
4 มี.ค. 63แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แชร์  
26 ธ.ค. 62ประกาศเทศบาลตำบลศาลา เรื่อง การรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๒ แชร์  
9 ต.ค. 62ประกาศเทศบาลตำบลศาลา เรื่อง การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 1/2562 แชร์  
20 มิ.ย. 62ประกาศเทศบาลตำบลศาลา เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แชร์  
19 ต.ค. 61ประกาศเทศบาลตำบลศาลา เรื่อง การรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ช่วงที่ 2 ประจำปี 2561 แชร์  
24 เม.ย. 61ประกาศเทศบาลตำบลศาลา เรื่อง การรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ช่วง 1 ประจำปี 2561 แชร์  
31 ต.ค. 59ประกาศเทศบาลตำบลศาลา เรื่องการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)  แชร์  
31 ต.ค. 59แผนพัฒนาท้องถิ่น4 ปี 2561-2564 แชร์  
ลำดับ 1-10 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 10 รายการ
เปลี่ยนภาษา