ออนไลน์ 67 คน

เยี่ยมชม 57,586 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่นำขึ้นเรื่อง
4 ม.ค. 64ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำสาธารณะซอย 14 ถึงบ้านเลขที่ 325 ม.2 บ้านศาลาไชย ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง ความยาวรวมทั้งโครงการ 195 .00 ม. แชร์  
4 ม.ค. 64ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำสาธารณะ ยาว 288 ม. แชร์  
4 ม.ค. 64ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำสาธารณะ ยาว 294 เมตร แชร์  
4 ม.ค. 64ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำสาธารณะ ยาว 212 เมตร แชร์  
4 ม.ค. 64ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำสาธารณะ ยาว 114 ม.  แชร์  
4 ม.ค. 64ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำสาธารณะ ยาว 90 เมตร แชร์  
4 ม.ค. 64ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และปรับปรุงระบบระบายน้ำสาธารณะ แชร์  
4 ม.ค. 64ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำสาธารณะ จากบ้านเลขที่ ๒๔๐-๑๘๙ บ้านศาลาไชยถึงบริเวณหน้า รพ.สต.ศาลาไชย แชร์  
4 ม.ค. 64ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำสาธารณะ หน้าบ้านเลขที่ ๓๗๒ แชร์  
4 ม.ค. 64ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำสาธารณะ ซอย ๑๖ บ้านศาลาไชย แชร์  
4 ม.ค. 64ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำสาธารณะ วางท่อระบายน้ำ คสล. หน้าบ้านเลขที่ ๖๙๘ บ้านศาลไชย ม.2 แชร์  
18 พ.ย. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต  แชร์  
17 พ.ย. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล. ยาวรวมทั้งโครงการ 215.00 ม. หน้าบ้านเลขที่ 152 ถึงสี่แยกศาลาเม็ง บ้านศาลาดงลาน ม.1 ต. ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง แชร์  
17 พ.ย. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้าง คสล.กว้าง 3.00-4.00 ม. ยาว 41.00 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 159.00 ตร.ม. บริเวณสนามกีฬาอเนกประสงค์บ้านศาลาดงลาน ม.1 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง แชร์  
6 พ.ย. 63ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโดยการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต แชร์  
6 พ.ย. 63 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโดยการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต แชร์  
6 พ.ย. 63ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโดยการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต แชร์  
6 พ.ย. 63ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโดยการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต แชร์  
6 พ.ย. 63ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโดยการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต แชร์  
6 พ.ย. 63ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโดยการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/4 | แสดง 20 จาก 68 รายการ
เปลี่ยนภาษา