เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง-ประกาศ

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็ก

แชร์

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็ก

โดยทำการก่อสร้างโรงกรองกำจัดเหล็ก ขนาด 2.5 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงตอนล่างเป็นถังน้ำใส 14 ลูกบาศก์เมตร (สำนักบริหารจัดการน้ำกรมทรัพยากรน้ำ) พร้อมเทคอนกรีตลานประปาหมู่บ้าน หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่โดยรวมไม่น้อยกว่า 133.00 ตารางเมตร บ้านศาลาไชย ม.๒ ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2563

เอกสารแนบคลิกเพื่อ ดาว์นโหลดเอกสาร


กลับหน้ารวม จัดซื้อจัดจ้าง-ประกาศ
0.01s. 0.50MB