เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็ก147 พ.ค. 63
ประกาศเทศบาลตำบลศาลา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย6 หมู่2 บ้านศาลาไชย1810 เม.ย. 63
ประกาศเทศบาลตำบลศาลา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.4 บ้านหนองแหวน1710 เม.ย. 63
ประกาศเทศบาลตำบลศาลา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.1 ซอย 6 ข้างตลาด บ้านศาลาดงลาน1910 เม.ย. 63
ประกาศเทศบาลตำบลศาลา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม. 6 ซอย 2 ข้างวัดศาลาหลวง-บีบอัด1810 เม.ย. 63
ประกาศเทศบาลตำบลศาลา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย13 หมู่2 บ้านศาลาไชย1510 เม.ย. 63
ประกาศเทศบาลตำบลศาลา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย10 หมู่2 บ้านศาลาไชย1610 เม.ย. 63
ประกาศเทศบาลตำบลศาลา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย9 หมู่ 2 บ้านศาลาไชย1510 เม.ย. 63
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย2 หมู่2 บ้านศาลาไชย1810 เม.ย. 63
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ และท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บริเวณหน้าบ้านเลขที่ ๓๓๓/๑ (ร้านสุรีย์รัตน์วัสดุก่อสร้าง229 มี.ค. 63
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ และท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บริเวณเชื่อมต่อท่อหน้าบ้านเลขที่ ๓๑๔ (บ้านป้าเพ็ญ ธินาริน)219 มี.ค. 63
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ และท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักจำนวน ๙บ่อ บริเวณหน้าบ้านเลขที่ ๔๔ (นายสนั่น ดัดงอน) 199 มี.ค. 63
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านเลขที่ ๓๑๐ บ้านศาลาไชย ม.๒ ตำบลศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 233 มี.ค. 63
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านเลขที่ ๑๑๗ ม.๖ ตำบลศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 273 มี.ค. 63
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมถนนเดิมซอย ๑๓ บ้านศาลาไชย ม.๒ ตำบลศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 253 มี.ค. 63
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงลานเอนกประสงค์เสริมเหล็ก บริเวณรอบสนามกีฬา หมู่ ๑ ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง303 มี.ค. 63
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ม. ๖ ซอย ๒ ข้างวัดศาลาหลวง273 มี.ค. 63
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ม.๔ บ้านหนองแหวน213 มี.ค. 63
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ม.๑ ซอย ๖ ข้างตลาด183 มี.ค. 63
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ซอย ๑๓ บ้านศาลาไชย193 มี.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB