เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบรางระบายน้ำสาธารณะ (ซอย 10 ข้าง รพ.สต.)4418 มิ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบรางระบายน้ำสาธารณะ (ซอยสันหนองตุ้ม)3918 มิ.ย. 63
การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบรางระบายน้ำสาธารณะ (ซ.10 ข้าง รพ.สต.)บ้านศาลาไชย288 มิ.ย. 63
การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำสาธารณะ (ซอยสันหนองตุ้ม)268 มิ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศาลาไชย ม.2278 มิ.ย. 63
ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็ก377 พ.ค. 63
ประกาศเทศบาลตำบลศาลา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย6 หมู่2 บ้านศาลาไชย4010 เม.ย. 63
ประกาศเทศบาลตำบลศาลา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.4 บ้านหนองแหวน3510 เม.ย. 63
ประกาศเทศบาลตำบลศาลา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.1 ซอย 6 ข้างตลาด บ้านศาลาดงลาน4610 เม.ย. 63
ประกาศเทศบาลตำบลศาลา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม. 6 ซอย 2 ข้างวัดศาลาหลวง-บีบอัด4410 เม.ย. 63
ประกาศเทศบาลตำบลศาลา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย13 หมู่2 บ้านศาลาไชย3510 เม.ย. 63
ประกาศเทศบาลตำบลศาลา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย10 หมู่2 บ้านศาลาไชย3510 เม.ย. 63
ประกาศเทศบาลตำบลศาลา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย9 หมู่ 2 บ้านศาลาไชย3110 เม.ย. 63
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย2 หมู่2 บ้านศาลาไชย4010 เม.ย. 63
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ และท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บริเวณหน้าบ้านเลขที่ ๓๓๓/๑ (ร้านสุรีย์รัตน์วัสดุก่อสร้าง409 มี.ค. 63
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ และท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บริเวณเชื่อมต่อท่อหน้าบ้านเลขที่ ๓๑๔ (บ้านป้าเพ็ญ ธินาริน)379 มี.ค. 63
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ และท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักจำนวน ๙บ่อ บริเวณหน้าบ้านเลขที่ ๔๔ (นายสนั่น ดัดงอน) 369 มี.ค. 63
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านเลขที่ ๓๑๐ บ้านศาลาไชย ม.๒ ตำบลศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 433 มี.ค. 63
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านเลขที่ ๑๑๗ ม.๖ ตำบลศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 413 มี.ค. 63
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมถนนเดิมซอย ๑๓ บ้านศาลาไชย ม.๒ ตำบลศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 433 มี.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB