เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบรางระบายน้ำสาธารณะ (ซอย 10 ข้าง รพ.สต.)818 มิ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบรางระบายน้ำสาธารณะ (ซอยสันหนองตุ้ม)818 มิ.ย. 63
การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบรางระบายน้ำสาธารณะ (ซ.10 ข้าง รพ.สต.)บ้านศาลาไชย98 มิ.ย. 63
การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำสาธารณะ (ซอยสันหนองตุ้ม)88 มิ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศาลาไชย ม.288 มิ.ย. 63
ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็ก267 พ.ค. 63
ประกาศเทศบาลตำบลศาลา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย6 หมู่2 บ้านศาลาไชย2510 เม.ย. 63
ประกาศเทศบาลตำบลศาลา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.4 บ้านหนองแหวน2010 เม.ย. 63
ประกาศเทศบาลตำบลศาลา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.1 ซอย 6 ข้างตลาด บ้านศาลาดงลาน2810 เม.ย. 63
ประกาศเทศบาลตำบลศาลา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม. 6 ซอย 2 ข้างวัดศาลาหลวง-บีบอัด2210 เม.ย. 63
ประกาศเทศบาลตำบลศาลา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย13 หมู่2 บ้านศาลาไชย2010 เม.ย. 63
ประกาศเทศบาลตำบลศาลา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย10 หมู่2 บ้านศาลาไชย2210 เม.ย. 63
ประกาศเทศบาลตำบลศาลา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย9 หมู่ 2 บ้านศาลาไชย1910 เม.ย. 63
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย2 หมู่2 บ้านศาลาไชย2610 เม.ย. 63
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ และท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บริเวณหน้าบ้านเลขที่ ๓๓๓/๑ (ร้านสุรีย์รัตน์วัสดุก่อสร้าง269 มี.ค. 63
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ และท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บริเวณเชื่อมต่อท่อหน้าบ้านเลขที่ ๓๑๔ (บ้านป้าเพ็ญ ธินาริน)259 มี.ค. 63
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ และท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักจำนวน ๙บ่อ บริเวณหน้าบ้านเลขที่ ๔๔ (นายสนั่น ดัดงอน) 249 มี.ค. 63
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านเลขที่ ๓๑๐ บ้านศาลาไชย ม.๒ ตำบลศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 283 มี.ค. 63
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านเลขที่ ๑๑๗ ม.๖ ตำบลศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 303 มี.ค. 63
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมถนนเดิมซอย ๑๓ บ้านศาลาไชย ม.๒ ตำบลศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 303 มี.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB