เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ และท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บริเวณหน้าบ้านเลขที่ ๓๓๓/๑ (ร้านสุรีย์รัตน์วัสดุก่อสร้าง59 มี.ค. 63
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ และท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บริเวณเชื่อมต่อท่อหน้าบ้านเลขที่ ๓๑๔ (บ้านป้าเพ็ญ ธินาริน)59 มี.ค. 63
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ และท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักจำนวน ๙บ่อ บริเวณหน้าบ้านเลขที่ ๔๔ (นายสนั่น ดัดงอน) 29 มี.ค. 63
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านเลขที่ ๓๑๐ บ้านศาลาไชย ม.๒ ตำบลศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 43 มี.ค. 63
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านเลขที่ ๑๑๗ ม.๖ ตำบลศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 53 มี.ค. 63
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมถนนเดิมซอย ๑๓ บ้านศาลาไชย ม.๒ ตำบลศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 53 มี.ค. 63
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงลานเอนกประสงค์เสริมเหล็ก บริเวณรอบสนามกีฬา หมู่ ๑ ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง93 มี.ค. 63
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ม. ๖ ซอย ๒ ข้างวัดศาลาหลวง63 มี.ค. 63
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ม.๔ บ้านหนองแหวน43 มี.ค. 63
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ม.๑ ซอย ๖ ข้างตลาด43 มี.ค. 63
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ซอย ๑๓ บ้านศาลาไชย43 มี.ค. 63
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ซอย๑๐ บ้านศาลาไชย43 มี.ค. 63
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ซอย ๙ บ้านศาลาไชย53 มี.ค. 63
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ซอย๖ บ้านศาลาไชย43 มี.ค. 63
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ซอย ๒ บ้านศาลาไชย53 มี.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารป้องกันตลิ่งพัง ม.๔ บ้านหนองแหวน ตำบลศาลา43 มี.ค. 63
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ซอย 6 (ข้างตลาด) ม. 1 ต.ศาลา1824 ม.ค. 63
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านหนองแหวน ม. 4 1324 ม.ค. 63
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลคอนกรีต ซอย 13 บ้านศาลาไชย 1224 ม.ค. 63
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลคอนกรีต ม. 2 ซอย 10 บ้านศาลาไชย1424 ม.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB