เมนูหลัก

บริการประชาชน-มาตรฐานการให้บริการ

การประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัด และค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะ ประจำปี 2563

วันที่ 22 ก.ค. 63 หมวดหมู่ มาตรฐานการให้บริการ โดย เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลศาลา
แชร์

เทศบาลตำบลศาลาได้จัดทำการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัด
และค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะ
ประจำปี 2563

เอกสารทั้งหมด 1 ชุด

การประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัด.pdf1.50 MB
กลับหน้ารวมข่าว บริการประชาชน-มาตรฐานการให้บริการ

0.02s. 0.50MB